Homepage banner 1 Homepage banner 2 Homepage banner 3

Value through Insight™

Hur har ERA blivit världsledande när det gäller att minska kostnaderna i alla typer av företag? Det korta svaret är: Genom våra specialisters erfarenheter, kunskaper och djupa insikter. Många av dem har haft ledande befattningar i företag och branscher som är underleverantörer åt hela näringslivet. Genom insikter, kunskaper och en genomtänkt metodik skapar vi värde för våra kunder.

Våra Tjänster

ERA_icons_artboarded (1)

Varför du behöver oss

Vi levererar reella besparingar och ökad vinst till ditt företag. Vi har ett arbetssätt som gör det möjligt för din personal att fortsätta att fokusera på er huvudaffär och samtidigt få lägre kostnader och effektivare processer. Lägre kostnader med samma eller högre kvalitet – det är vårt erbjudande till våra kunder. Och om vi inte sparar något kostar vi inget.

ERA_icons_artboarded (1)

Vårt nätverk

Vi kommer från ledande positioner i många branscher. Vi backas upp av experter i ERA:s internationella nätverk – 700 specialister i över 30 länder – och vi finns här för att stötta ditt företag.

Några exempel på vad vi kan göra

Bara några av våra kunder

Ladda ner vår senaste rapport


Öka er konkurrenskraft med 3 viktiga metoder för att minska era leverantörskostnader! Ladda ner vår senaste vitbok idag och bli bäst i klassen.

Becoming Best in Class Whitepaper
Ladda ner

Skriv in din emailadress

Är du intresserad av
gå med i vårt nätverk?

Mer information