Intervju med: Mari Nilsson

Expense Reduction Analysts växer i Sverige. Flera nya partners är på ingång. Mari Nilsson, 36, började i september…

Skapad av Expense Reduction Analysts

På jakt efter företagens kostnader

Han anser att i svenskt näringsliv finns det en stor och ofta förbisedd rationaliseringspotential. – Lite tillspetsat kan man…

Skapad av Expense Reduction Analysts

Fokus på livsmedelsindustrin

Livsmedels- och dryckesindustrin med fyra miljoner anställda och en omsättning på 1 244 miljoner euro är Europas största tillverkningsindustri. Den står…

Skapad av Expense Reduction Analysts