Looking up at a skyscraper window cleaner

Kostnadsminskning i Anläggningsförvaltning

Alla typer av organisationer, oavsett verksamhet i övrigt, har behov av god förvaltning och underhåll av lokaler och anläggningar, städtjänster och ofta också av att hyra egendom och utrustning.

Hur det sköts är viktigt för ekonomi och lönsamhet, både direkt – det handlar om verksamheter som ofta drar höga kostnader – och indirekt därför att det påverkar personalens arbetsmiljö och kunders förtroende för organisationen.

Att säkerställa att faciliteterna hålls rena och är i gott skick för personal, kunder och klienter är av hög prioritet för många organisationer. ERA har experter med erfarenheter och metoder för att säkerställa optimal relation mellan kostnader och kvalitet.

Kontakta oss

Börja här

Städning och tillkommande kontorstjänster

Städning köps ofta från externa leverantörer.

Mängden av städbolag gör det ofta svårt att hitta rätt partner – någon som inte bara tar hand om uppenbara rengöringsbehov (damning, dammsugning, desinfektion etc.), utan också uppfyller de speciella krav som finns i många branscher.

Experterna på Expense Reduction Analysts har erfarenhet av städuppdrag i olika typer av verksamhet, och har effektiva metoder för att se till att ert företag får rätt service till rätt pris.

Utrustning - Leasing & Underhåll

Att leasa utrustning är ett ekonomiskt riktigt alternativ för många företag, särskilt när det gäller större eller dyrare utrustning Många företag köper också externa lösningar för underhåll av maskiner och utrustning.

Men det kan vara svårt att hitta rätt leverantör bland alla tillgängliga alternativ, speciellt som avtal och villkor både kan skilja sig mycket mellan olika leverantörer och dessutom vara tämligen komplicerade.

Expense Reduction Analysts experter på just detta, hjälper dig att både få den bästa skräddarsydda tjänsten för ditt företags behov och samtidigt hitta dolda besparingsmöjligheter.

Fastighetsunderhåll

Underhållsarbeten för att hålla företagets byggnader i gott skick är ofta outsourcade.

Expense Reduction Analysts analyserar och definierar behov och specifikationer med sikte på att ge företaget liknande eller bättre service, och samtidigt åstadkomma besparingar.

Landskapsvård

Landskapsvård är viktig för många företag, och organisationer. Man vill ha välskötta och attraktiva grönytor, parker och öppna miljöer.

Med hjälp från Expense Reduction Analysts blir det lättare att jämföra olika offerter och erbjudanden på marknaden för att välja rätt partner.

Våra konsulter har kunskaper från både kunder och leverantörer och erbjuder sin expertis för att hjälpa dig att både spara pengar och få de bästa skräddarsydda tjänsterna.

Skadedjursbekämpning

Att bli av med råttor, myror, getingar, fåglar och andra oönskade gäster kräver hjälp av specialister – men se till att du betalar rätt pris för en relevant tjänst.

Det är en utmaning eftersom det här är problem som skiljer sig så radikalt från din dagliga verksamhet.

Expense Reduction Analysts har experter på skadedjursbekämpning som ger värdefulla råd, hjälper företag att spara pengar och förbli fria från skadedjur.

Energikostnader

Energipriser kan pendla kraftigt och för många företag är besparingar på detta område en högprioriterad utmaning.

Det här är dessutom ett område där förändrade yttre förutsättningar – till exempel förändrad infrastruktur eller politiska beslut – kan göra det extra viktigt att gå igenom och analysera frågor kring företagets energiförsörjning. Förnybara energikällor kan till exempel vara attraktiva och konkurrenskraftiga alternativ.

I mångfilialföretag har det till exempel visat sig att en systematisk genomgång av alla avtal och ofta olikartade lösningar kan ge goda besparingar.

Avfallshantering

Visste du att det finns företag som tjänar pengar på sitt avfall?

Med hjälp av konsulter från Expense Reduction Analysts kan företag göra det bästa av sitt avfall, förbättra sin miljöprofil och samtidigt spara pengar.

Säkerhet och bevakning

Företag har mycket olikartade behov av säkerhetslösningar, beroende på typer av verksamhet och de risker som finns.

Våra kunder drar stor nytta av Expense Reduction Analysts specialisters kunskaper om säkerhetstjänster, olika bevaknings- och larmtjänster, brandskydd, hälsa, miljö och säkerhet.

Genom att samarbeta med oss kring säkerhetslösningar hittar företag lösningar som både reducerar risker och sparar kostnader.

sakerhet

Ta reda på vilka vi är och hur vi arbetar

Ta Reda