Looking up at a skyscraper window cleaner

Kostnadsminskning i Anläggningsförvaltning

Anläggningsförvaltning

Anläggningsförvaltning och underhåll – inklusive städtjänster, allmännyttiga tjänster, uthyrning av egendom/utrustning osv. är alla väsentliga delar i samtliga organisationer.

Att säkerställa att faciliteterna hålls rena och är i gott skick för personal, kunder och klienter är av hög prioritet för många organisationer.

Men hur kan ni veta att ni får maximalt värde av dessa tjänster?

Erfarna ERA-konsulter bedömer kunders leverantörsarrangemang för att fastställa om det förekommer ytterligare kostnadsbesparingar. Med hjälp av en speciell bedömningsprocess kan kunder få extra kassaflöde genom sin leverantörsbas.

Kontakta oss

Börja här

Städning och tillkommande kontorstjänster

Städning köps ofta från externa leverantörer.

Mängden av städbolag gör det ofta svårt att hitta rätt partner – någon som inte bara tar hand om uppenbara rengöringsbehov (damning, dammsugning, desinfektion etc.), utan också uppfyller de speciella krav som finns i många branscher.

Experterna på Expense Reduction Analyst vet vad som krävs i olika typer av verksamhet, och har effektiva metoder för att se till att ert företag får rätt service till rätt pris.

Utrustning - Leasing & Underhåll

Att leasa utrustning är ett ekonomiskt vettigt alternativ för många företag, särskilt när det gäller större eller dyrare utrustning.

Leasingföretagen har webbplatser som visar vad som finns tillgängligt för uthyrning.

Det finns även lösningar för underhåll av maskiner och utrustning, men att hitta rätt leverantör bland alla tillgängliga alternativ, kan vara knepigt.

Expense Reduction Analysts experter på just detta, hjälper dig att både få den bästa skräddarsydda tjänsten för dina behov, och samtidigt hitta dolda besparingsmöjligheter.

Fastighetsunderhåll

Underhållsarbete för att hålla företagets byggnader i gott skick, sköts antingen av företagets egen personal, men denna typ av uppgifter är även ofta outsourcade.

Expense Reduction Analysts kan hjälpa dig analysera och definiera behov och specifikationer och därigenom få en liknande eller bättre service, och samtidigt åstadkomma besparingar.

Landskapsvård

Landskapsvård är viktig för många företag, såväl privata som offentligägda samt ideella organisationer.

Man vill sköta om tomter, trädgårdar och öppna platser.

Med hjälp från Exspence Reduction Analysts blir det lättare att jämföra olika offerter och erbjudanden på marknaden för att välja rätt partner.

Våra konsulter har kunskaper från både kunder och leverantörer och erbjuder sin expertis för att hjälpa dig att både spara pengar och få de bästa skräddarsydda tjänsterna.

Skadedjursbekämpning

Att bli av med råttor, myror, getingar, fåglar och andra oönskade gäster kräver hjälp av specialister – men se till att du betalar rätt pris för en relevant tjänst.

Det är en utmaning eftersom det här är problem som skiljer sig så radikalt från din dagliga verksamhet.

Expense Reduction Analysts har experter på skadedjursbekämpning som ger värdefulla råd, hjälper företag att spara pengar och förbli fria från skadedjur.

Energikostnader

Energipriserna pendlar kraftigt och för många företag är besparingar på detta område en högprioriterad utmaning.

Alternativa energikällor kan vara ett alternativ.

Expense Reduction Analysts kan ge råd om det bästa sättet att få lägre energikostnader genom att både möta ditt företags behov och de snabba förändringarna i regelverken och på marknaden.

Avfallshantering

Visste du att det finns företag som tjänar pengar på sitt avfall?

Med hjälp av konsulter från Expense Reduction Analysts kan företag göra det bästa av sitt avfall, förbättra sin miljöprofil och samtidigt spara pengar.

Ta reda på vilka vi är och hur vi arbetar

Ta Reda