People discussing information on a screen

Kostnadsminskning i Bank- och Finanstjänster

Från bank- och investeringstjänster till försäkringsråd och skatterådgivning för företag. Kommersiella finansiella tjänster är oumbärliga för företag i alla storlekar, oavsett bransch.

Olika branscher behöver olika typer av finansiella tjänster. Att säkerställa att ni får ut mesta möjliga av de tillgängliga val som erbjuds er organisation kan vara en svår uppgift.
ERA hjälper sina klienter att hålla kostnaderna nere genom att jämföra och analysera tjänster och avgifter hos olika leverantörer.

Kontakta oss

Börja här

Bankservice

Alla företag är beroende av tjänster från affärsbanker, såväl för den dagliga verksamheten som för olika typer av projekt och investeringar.

Erbjuder banken de tjänster ni behöver? Är bankens räntenivåer och avgifter rimliga och konkurrenskraftiga? Genom att jämföra affärsbanker, granska deras tjänster och avgifter kan vi både identifiera besparingsmöjligheter och se till att ni får en bättre bankservice.

Det kan vara ett problem, att bland ett stort och växande antal konkurrerande banker av olika typer och format, välja den som bäst fyller de egna behoven.

Expense Reduction Analysts hjälper sina klienter med dessa analyser och därmed med att reducera sina kostnader.

Försäkringar

Det finns företagsförsäkringar av många olika slag och av varierande omfattning för att skydda lokaler, utrustning, verksamheter och personal.
Villkor och kostnader kan variera kraftigt, både mellan olika försäkringsbolag och beroende på grad och typ av täckning.

Expense Reduction Analysts specialister utvärderar klientens försäkringsbehov, granskar de olika bolagens villkor och premienivåer samt identifierar och rekommendera möjliga besparingar.

Kortavgifter

De avgifter som företag som accepterar kredit- eller betalkort betalar till kreditkortsföretagen varierar, både beroende på de tjänster som kreditkortsföretaget erbjuder och mellan olika kreditkortsföretag.

Att granska och analysera kundernas kostnader för tjänster från kreditkortsföretag är inte alltid så enkelt men kan göra stor skillnad.

Skatterådgivning

Att fullt ut förstå bolagsbeskattningen är en utmaning för de flesta. Många behöver professionell hjälp med skatterådgivning, särskilt i samband med årsredovisningen.

Hur hanterar vi skatterna optimalt? En närmast stående fråga i många företag och för att få hjälp med det jobbet finns det många konsulter att välja bland.

Det Expense Reduction Analysts kan hjälpa till med är att granska kostnaderna för denna typ av tjänster och bedöma om arvodena från skattekonsulten är rimliga och konkurrenskraftiga.

Ta reda på vilka vi är och hur vi arbetar

Ta Reda