Meeting over a clipboard

Vilka vi är

Lokal kunskap, global räckvidd

Som en av världens ledande specialister inom kostnadshantering, optimerar Expense Reduction Analysts (analytiker av kostnadsminskningar) dina företagskostnader och hittar innovativa lösningar för att tillgodose dina företagsbehov på bästa sätt. Besparingarna som uppnås är resultatet av vår stor sakkunskap, av professionella förhandlingar med leverantörer samt våra kvalitativa kunskaper på området, bedömning av deras prestanda mot dina behov under hela perioden som du samarbetar med Expense Reduction Analysts (analytiker av kostnadsminskningar), du behåller kontrollen över vår transparenta kostnadshanteringsprocess.

Merparten av vårt arbete sker utanför din kontorsmiljö. Våra processer, resurser och system säkerställer minimal påverkan på dina interna resurser. Vi övervakar leverantörsprestanda under en tidsperiod som anges i leverantörskontraktet för att säkerställa att alla besparingar genomförs, upprätthålls och till och med förbättras över tid. Under hela processen samarbetar vi med dig på en helt transparent basis så att du kan behålla kontrollen över alla nyckelaspekter i uppdraget.

Hur vi arbetar

ERA_icons_artboarded

Analys

Vi granskar de kostnadskategorier som valts ut där det bedöms finnas möjlighet till besparingar eller optimera relationen mellan kostnader och kvalitet. Analysen sammanfattas i en rapport som är utgångspunkten för nästa steg.

ERA_icons_artboarded

Upphandling

I detta steg använder vi våra kunskaper och vår analys av leverantörsbranschen – läget, utvecklingen, möjligheterna och vad olika aktörer och konkurrenter kan erbjuda. Vi presenterar en rapport som visar vilka möjligheter som finns till besparingar och förbättringar.

ERA_icons_artboarded

Implementering

När vår kund har gjort sitt val mellan de alternativ vi tagit fram hjälper vi till med att genomföra implementeringen av det optimala besparingsalternativet.

ERA_icons_artboarded

Bevakning och kontroll

Under de följande 24-48 månaderna ser vi till att besparingarna verkligen uppnås och rapporterar resultaten samtidigt som vi letar efter förbätringar. De faktiska besparingarna är grunden för vår debitering.

Lokal kunskap, global räckvidd

Våra konsulter

Bara några av våra kunder

Några exempel på vad vi kan göra

filled-arrow-down