Abstract image of a laptop

Kostnadsminskning i Företagstjänster

Medan den dagliga verksamheten i en organisation kan hanteras av anställda på plats, förlitar sig många organisationer på inhyrd personal för till exempel IT-support, juridisk rådgivning och leverantörer som tillhandahåller och sköter viktig utrustning.

Det kan vara en svår uppgift att bedöma om dessa nödvändiga delar av verksamhet kostar mer än de borde.

ERA hjälper kunder att utvärdera kostnader kring inhyrd personal för att identifiera kostnadsbesparingar.

Kontakta oss

Börja här

Reklam och marknadsföring

Expense Reduction Analysts hjälper företag och organisationer att bedöma och utvärdera sin marknadsföring jämfört med sina mål.

Det finns ofta sätt att minska kostnaderna, men ändå få samma eller bättre resultat.

Måltidsservice

Många företag och organisationer har kostnader för måltider, vare sig de handlar om att servera dem i eller utanför den egna anläggningen, genom produktion i egen regi eller med hjälp av catering.

Expense Reduction Analysts samarbetar med kunder för att hjälpa dem att förbättra kassaflödet genom att granska råvaruinköp, tillagning, servering, catering och andra metoder och kostnader i samband med måltidsservice.

Kommunikation och posthantering

Företag och organisationer förlitar sig på externa tjänster för att skicka, hantera och lagra allt större mängder av kundkommunikation och korrespondens, både digitalt och som traditionella fysiska brev.

Expense Reduction Analysts hjälper dem att hitta de bästa alternativen för deras individuella behov samt identifiera effektivitets- och besparingsmöjligheter.

Kontorsmaterial

Pennor, papper, häftklamrar, gem, pärmar, tonerkassetter – dessa skenbara struntsaker är väsentliga för många uppgifter. Företag av alla storlekar använder dagligen kontorsmateriel av många slag.

Expense Reduction Analysts hjälper med branschkunskap om prisnivåer och leverantörer sina klienter att få kostnadskontroll även inom detta område.

Är det kontorsmaterial som leverantören framhåller som billigt verkligen det mest ekonomiska? Ger inköp av stora kvantiteter alltid de lägsta kostnaderna? Expense Reduction Analysts konsulter granskar kostnader för att undvika slöseri och förbättra kassaflöden.

Trycksaker

Behovet av tjänster och produkter från tryckerier, varierar kraftigt från företag till företag.

Böcker, tidskrifter, broschyrer, affischer och andra dokument är alla trycksaker, men de kan produceras på många olika sätt och med olika typer av utrustning.

Kostnaderna kan därför variera kraftigt – också beroende på olika val av färg, papperskvalitet, upplaga och en rad andra variabler.

Vissa företag kräver kommersiella tryckeritjänster från tryckerier som hanterar stora tryckbehov, medan andra klarar sig med ”desktop publishing”.

Expense Reduction Analysts arbetar med analyser över hela spektrat av tryckeritjänster, och alltid med sikte på en optimering av relationen mellan kvalitetskrav och kostnader.

Specialistkompetens

Den dagliga verksamheten i ett företag går ofta sin gilla gång.
Man har rätt personal, relevanta rutiner och fungerande processer. Men för speciella ändamål och situationer behöver man ofta specialistkompetens: bolagsjurister, revisorer, arkitekter etc.

Därför har man ofta avtal med externa specialister. Kunniga och erfarna konsulter från Expense Reduction Analysts granskar sina kunders inköp av professionella tjänster för att analysera och bedöma kostnadens relation till tjänstens värde.

Dokumenthantering

Dokumenthanteringen i ett företag går ut på att effektivt och säkert producera, distribuera, lagra och skydda för företaget viktiga dokument.
Utöver egen praxis är alla företag och branscher också beroende av regler för t.ex. redovisning och dataskydd.

Man är beroende av elektroniska system med programvara för säker hantering av t.ex. löneutbetalningar, ekonomiska rapporter, medicinska journaler, korrespondens med myndigheter etc.

Expense Reduction Analysts hjälper företag att hitta den bästa lösningen för deras individuella behov.

Kopieringstjänster

Kopieringstjänster – skanning, fotografi, digital tryckning av dokument av alla slag – outsourcas ofta.

Expense Reduction Analysts hjälper företag med att säkra bra service, snabba leveranser och besparingar.

Fakturering

Många organisationer hanterar stora fakturavolymer vilket ofta medför betydande kostnader för fakturabearbetning, -mottagning, -produktion och -distribution, fysiskt, via e-mail och digitalt.

Expense Reduction Analysts hjälper företag att hitta de bästa alternativen för deras fakturabearbetning och -distributionsbehov samtidigt som vi identifierar effektiviseringar och besparingsmöjligheter.

Expense Reduction Analysts kan även bistå sina klienter med att identifiera effektivitets- och besparingsmöjligheter även vid betalningsövervakning och inkasso vilket ytterligare stärker klientens kassaflöden och reducerar finansiella risker.

fakturering

Ta reda på vilka vi är och hur vi arbetar

Ta Reda