Close up of a laboratory worker

Kostnadsminskning i Insatsvaror

Insatsvaror

För organisationer inom tillverkningsindustrin är insatsvaror själva utgångspunkten i verksamheten.

Beroende på företagets inriktning kan detta inkludera råvaror, industriförnödenheter, kemikalier och industrigaser, labbmaterial, varor för reparationer och underhåll (MRO-varor) eller förpackningsmaterial för att nämna några.

Kontakta oss

Börja här

Kemikalier

Hur ska ett företag kunna veta om deras kostnader för kemikalier verkligen är konkurrenskraftiga?

Hur ska man hitta rätt i mängden av tillverkare och leverantörer?

Expense Reduction Analysts har specialister som arbetar med att se över företagens alla kostnadsslag, inklusive kemikalier.

Industriförnödenheter

Att hantera de totala kostnaderna för varor som ersätts löpande som en del av tillverkningsprocessen är lika avgörande för en organisations ekonomiska hälsa, som att övervaka de stora trenderna och utvecklingen på marknaden.

Expense Reduction Analysts hjälper företag genom att tillhandahålla sina specialistkunskaper för att stödja deras verksamhet och tillvarata möjligheter till besparingar.

Industrigaser

Företag i många branscher – gruvor, läkemedelstillverkare, elektronikindustrier, olja- och gasproducenter och petrokemiföretag – är kunder till leverantörer av industrigaser.

Expense Reduction Analysts hjälper företag i dessa branscher att få ut det mesta möjliga i en fluktuerande marknad.

Det ger konkurrenskraft och skapar möjligheter till besparingar.

Varor för reparationer och underhåll (MRO-varor)

Varor och tjänster för reparationer och underhåll är visserligen oumbärliga i den dagliga driften, men få företag har den tid och de resurser som krävs för att följa utvecklingen av marknader och priser för alla segment inom detta område.

Expense Reduction Analysts har specialister som gör det för att hjälpa företag att vara effektiva också när det gäller reparationer och underhåll av den egna utrustningen.

Förpackningsmaterial

Det närmast obegränsade utbudet på förpackningsområdet gör det svårt för företag att göra rätt val bland alla produkter och material med vitt skilda egenskaper och prisnivåer.

Men med hjälp av våra specialister kan man komma fram till beslut, som utgår både från klientens egna behov och från krav från t.ex. konsumentlagstiftning eller på miljöområdet, samtidigt som möjligheter till besparingar identifieras och tas tillvara.

Ta reda på vilka vi är och hur vi arbetar

Ta Reda