Business people meeting in a coffee shop

Kostnadsminskning i Personalservice

Personalservice

Den viktigaste tillgången i en organisation är dess människor. Av den anledningen är det absolut nödvändigt att skapa och bibehålla en stabil personalstyrka.

Anlita bemanningsbyråer för att hitta topptalanger, ansvara för löneutbetalningar och hantera hur de anställda reser i tjänsten – en organisation sköter ofta många olika personalfrågor.

Om er organisation förlitar sig på uthyrningstjänster kan ERA hjälpa till att avgöra om era leverantörer erbjuder kvalitetstjänster till konkurrenskraftiga priser.

Kontakta oss

Börja här

Rekryteringstjänster

Ett företags viktigaste tillgång är dess personal.

Att hitta människor med de rätta kunskaperna, erfarenheterna och kvalifikationerna är viktigt men svårt och tidsödande. Därför söker man ofta hjälp från bemannings- och rekryteringsföretag och – kanske i mindre prioriterade sammanhang – arbetsförmedlingen.

Expense Reduction Analysts hjälper kunderna att analysera sina rekryteringskostnader för att hitta besparingar med samma servicenivå.

Leasingbilar

Expense Reduction Analysts experter ser till alla aspekter av kundens hantering av sin bilpark, ser till att alla relevanta behov tillgodoses och att kunden får optimala köp- eller leasingvillkor så att alla möjligheter till besparingar tillvaratas.

Löne- och Personaladministration

En del företag anlitar externa leverantörer för att hantera löne- och personaladministrativa uppgifter.

Expense Reduction Analysts hjälper kunderna att analysera sina anställdas löner, övervaka lagändringar och deras efterlevnad för att samtidigt hitta dolda besparingar.

Affärsresor

En del företag har häpnadsväckande höga resekostnader.

Med råd från Expense Reduction Analysts, och med hjälp av deras förhandlingskraft i förhandlingar med de många reserföretagen kan de istället hålla sig inom förnuftiga budgetramar.

Det ger mer pengar på sista raden i resultaträkningen och samtidigt en nyttig genomlysning av företagets resekostnader.

Säkerhet och bevakning

Det finns stora variationer mellan olika företags säkerhetslösningar, från elektroniska larmsystem till anställd vaktpersonal.

Våra kunder har stor nytta av Expense Reduction Analysts konsulters kunskaper om säkerhetstjänser.

Genom att samarbeta med oss beträffande säkerhetslösningar hittar man besparingsmöjligheter detta område, men det skapar också, genom ett bättre kassaflöde, finansiell trygghet och säkerhet.

Arbetskläder & Textilier

For some businesses uniforms and linen are an important item of expenditure.

Expense Reduction Analysts reviews client expenses to assess savings opportunities in this category whilst providing a similar or better service that meets both employer and employees requirements.

Ta reda på vilka vi är och hur vi arbetar

Ta Reda