Business people meeting in a coffee shop

Kostnadsminskning i Personalservice

Personalservice

Den viktigaste tillgången i en organisation är som bekant dess personal. Av den anledningen är det absolut nödvändigt att skapa och bibehålla en stabil personalstyrka.

Bemanningsbyråer används för att hitta topptalanger, ansvara för löneutbetalningar och hantera hur de anställda reser i tjänsten – en organisation sköter ofta många olika personalfrågor.

Om er organisation förlitar sig på bemanningstjänster kan ERA hjälpa till att avgöra om era leverantörer erbjuder kvalitetstjänster till konkurrenskraftiga priser.

Kontakta oss

Börja här

Rekryteringstjänster

Att hitta människor med de rätta kunskaperna, erfarenheterna och kvalifikationerna är viktigt, men samtidigt svårt och tidsödande.

Därför söker man ofta hjälp från bemannings- och rekryteringsföretag och – kanske i mindre prioriterade sammanhang – arbetsförmedlingen.

Expense Reduction Analysts hjälper kunderna att analysera sina rekryteringskostnader för att hitta besparingar med samma servicenivå.

Leasingbilar

Leasingbilar är en känslig fråga i många företag – den kan komma att handla om status och prestige och till och med leda till konflikter när en företagsledning enbart vill se till priser och leasingavgifter. Men tar man hänsyn till servicekostnader och andrahandsvärde kan en till synes dyrare bil visa sig vara den mest ekonomiska.

Expense Reduction Analysts experter ser till alla aspekter av kundens hantering av sin bilpark, ser till att alla relevanta behov tillgodoses och att kunden får optimala köp- eller leasingvillkor så att alla möjligheter till besparingar tillvaratas.

Löne- och Personaladministration

En del företag anlitar externa leverantörer för att hantera löne- och personaladministrativa uppgifter.

Expense Reduction Analysts hjälper kunderna att analysera sina anställdas löner, övervaka lagändringar och deras efterlevnad för att samtidigt hitta dolda besparingar.

Affärsresor

En del företag har häpnadsväckande höga resekostnader.

Med råd från Expense Reduction Analysts, och med hjälp av deras förhandlingskraft i förhandlingar med de många reseföretagen kan man istället hålla sig inom förnuftiga budgetramar.

Det ger mer pengar på sista raden i resultaträkningen och samtidigt en nyttig genomlysning av företagets resekostnader.

Säkerhet och bevakning

Det finns stora variationer mellan olika företags säkerhetslösningar, från elektroniska larmsystem till anställd vaktpersonal.

Våra kunder har stor nytta av Expense Reduction Analysts konsulters kunskaper om säkerhetstjänser.

Genom att samarbeta med oss beträffande säkerhetslösningar hittar man besparingsmöjligheter detta område, men det skapar också, genom ett bättre kassaflöde, finansiell trygghet och säkerhet.

Arbetskläder & Textilier

En del branscher har höga kostnader för textilier. Det kan gälla allt från olika typer av skyddsutrustning till uniformer, handdukar och sängkläder.

Att verkligen gå igenom ett företags kostnader på det här området för att sedan kunna föreslå förändringar som ger lika bra eller bättre lösningar för både ledning och personal till en lägre kostnad kräver kvalificerad expertis. Det har Expense Reduction Analysts.

Ta reda på vilka vi är och hur vi arbetar

Ta Reda