Person using a touch screen phone

Kostnadsminskning i Telekommunikation & IT

Telekommunikation & IT

Alla typer av organisationer, oavsett industri, förlitar sig på telekommunikation och IT-tjänster när det kommer till kommunikation mellan personal och med kunder samt för att hålla sig i takt med ny teknologi.

Det kan dock vara svårt att avgöra om era nuvarande priser för telekom-, mjukvaru-, digitaliserings- och IT-tjänster är konkurrenskraftiga. ERA-konsulter använder speciell teknologi för att hjälpa kunder kring kostnadshantering av telekom och IT, där man analyserar kostnader för att identifiera möjliga kostnadsbesparingar.

Allt detta sammantaget ökar företagets möjligheter till lönsam tillväxt.

Kontakta oss

Börja här

IT

Istället för att ha en intern IT-avdelning har många företag istället valt att lägga ut hela eller delar av denna verksamhet på externa tjänsteföretag.

Expense Reduction Analysts, med sin djupa kunskap om marknaden och den tekniska utvecklingen, kan här hjälpa ditt företag att bli effektivare – till en lägre kostnad.

Telefoni & Bredband

Telekommunikation innefattar fast telefoni, mobiltelefoner, dataöverföring och internettjänster.

Konkurrensen är hård, men priser och avgifter är ofta svårgenomträngliga.
Expense Reduction Analysts konsulter hjälper dig att få överblick över detta för att kunna välja bara det som verkligen är användbart för ert företag. Det minskar era kostnader för telekommunikation.

Ta reda på vilka vi är och hur vi arbetar

Ta Reda