Forklifts driving around a warehouse

Kostnadsminskning i Transport och Logistik

Transport och Logistik

Supply Chain Management rör alla delar av ett företags flöde, från tillverkningsprocessen till att kunden slutligen håller den färdiga produkten i handen.

För många organisationer integreras logistik vid vare steg i produktens livscykel, från transport av råmaterial, packning, och lagerhållning till transport/skeppning.

För att hjälpa företag med kostnadshantering från deras leverantörsbas används 3PL-logistik, fleet management, paketfrakt samt lagerhållning när ERA ska bedöma kunders leverantörsrelationer och kostnader.

Om det finns besparingsmöjligheter kan organisationer öka sitt kassaflöde genom att placera dessa pengar åter i företaget.

Kontakta oss

Börja här

Transport och Logistik

Expense Reduction Analysts experter inom transport och logistik ger de bästa råden och relevanta lösningar för företaget och dess leveranskedja.

Vare sig du behöver en lokal, en nationell eller en internationell lösning, vare sig dina varor ska levereras med lastbil, tåg, fartyg eller flygplan, så vet våra specialister var man hittar de bästa alternativen med de lägsta priserna på dessa marknader som är präglade av hård konkurrens och fluktuerande priser.

Det gör att du kan tillfredsställa dina kunder och samtidigt hitta extra kassaflöde.

Paketfrakt

För leveranser av brev och paket under en viss vikt använder sig företag av paketdistributörer och postföretag.

Med den mängd leverantörer som nu erbjuder sådana transporttjänster, såväl inom landet som internationellt förlitar, sig många företag på det kunnande som finns hos Expense Reduction Analysts konsulter.

Det minskar fraktkostnaderna för småpaket med bibehållen eller förbättrad servicenivå.

Lagerhållning

Att kartlägga kostnaderna för ett lager kan ses som något av en utmaning, och när ska man hitta tid för sånt?

Expense Reduction Analysts gör det åt dig och visar dig och ditt företag de bästa sätten att spara pengar och förbättra organisationen i lagret.

Ta reda på vilka vi är och hur vi arbetar

Ta Reda