Forklifts driving around a warehouse

Kostnadsminskning i Transport och Logistik

Transport och Logistik

Supply Chain Management rör alla delar av ett företags flöde, från råvaruinflödet via tillverkningsprocessen till att kunden slutligen håller den färdiga produkten i handen.

För många organisationer integreras logistik vid flera steg i tillverkningsprocessen, från transport av råmaterial, packning, och lagerhållning till transport/skeppning.

I Sverige har vi hjälpt många företag att förbättra sina kostnader inom alltifrån stora transkontinentala containervolymer till 3PL-lösningar och expressfrakter med flyg.

Kontakta oss

Börja här

Transport och Logistik

Expense Reduction Analysts experter inom transport och logistik har efter mångårig verksamhet en klar och aktuell bild av fraktmarknaden och dess aktörer. Det innebär att de kan matcha aktörer med varandra för att hitta de optimala lösningarna för respektive klient.

Vare sig du behöver en lösning lokalt, nationellt eller en internationellt, vare sig dina varor ska levereras med lastbil, tåg, fartyg eller flygplan, så vet våra specialister var man hittar de bästa alternativen med de lägsta priserna på dessa marknader som är präglade av hård konkurrens och fluktuerande priser.

Det gör att du kan tillfredsställa dina kunder och samtidigt frigöra betydande kassaflöde.

Paketfrakt

För leveranser av brev och paket under en viss vikt använder sig företag av paketdistributörer och postföretag.

Med den mängd leverantörer som nu erbjuder sådana transporttjänster, såväl inom landet som internationellt förlitar, sig många företag på det kunnande som finns hos Expense Reduction Analysts konsulter.

Det minskar fraktkostnaderna för småpaket med bibehållen eller förbättrad servicenivå

Lagerhållning

Att kartlägga kostnaderna för ett lager kan ses som något av en utmaning, och när ska man hitta tid för sådant?

Vi har metoderna och en affärsmodell som gör att det inte kostar något om vi inte identifierar och åstadkommer besparingar. I stället för att lägga ner en mängd egen tid låter du våra specialister göra det åt dig. Vi visar dig och ditt företag de bästa sätten att spara pengar och förbättra organisationen i lagret.

Ta reda på vilka vi är och hur vi arbetar

Ta Reda