Expense Reduction Analysts växer i Sverige. Flera nya partners är på ingång. Mari Nilsson, 36, började i september 2017 och redan efter sina första månader som ERA-analytiker tycker hon att hon har kommit rätt:

– Jag har jobbat som konsult i många år, men här finns något som jag alltid har saknat. Konsultyrket innebär ofta att man inte får vara med och följa upp det arbete som man gjort. Men vi inom ERA är kvar i två år – följer upp och ser till att det som vi har lovat faktiskt realiseras. Det tycker jag är jättekul för det gör ju att man också hinner skapa en relation med kunden. Väldigt få konsulter får arbeta på det viset…

Maris karriär började bl.a. inom hotell- och restaurangbranschen i Sverige och utomlands. På universitetet studerade hon sedan statistik och nationalekonomi. Hon har också gått två år på IHM Business School, Institutet för Högre Marknadsföringsutbildning.

– Efter min utbildning har jag under sju år varit analytiker på Svenskt Kvalitetsindex. Jag hade ett branschansvar för energisektorn och jobbade med de flesta energiföretag i Sverige. Men ännu viktigare för min utveckling var de erfarenheter av lednings- och organisationsfrågor som jag fick när jag under de sista tre åren på företaget ingick i ledningsgruppen.

– Ju längre jag jobbade där, desto mer kom det att handla om affärsrådgivning. Min yrkesutbildning har gällt statistik men mitt arbete blev allt mer inriktat på kommunikation och varumärkesfrågor, men med analys i grunden.

2013 fick Mari sitt första barn och efter föräldraledighet jobbade Mari i tre år på HUI Research (tidigare Handelns Utredningsinstitut) som analytiker och seniorkonsult.

– På mitt första jobb, Svenskt Kvalitetsindex, samlade vi in data genom stora marknadsundersökningar. På HUI jobbade jag mer med makrostatistik från Statistiska Centralbyrån. Också inom ERA handlar det i stor utsträckning om samma sak: Att omvandla stora datamängder till begriplig information.

– Inom ERA är många av konsulterna specialister på olika branscher, där min kompetens är datahantering men jag har också stor nytta av mina olika branscherfarenheter – från hotell- och restaurang, energisektorn och olika delar av handeln.

I slutet av 2016 fick Mari sitt andra barn, och när hon var föräldraledig började hon fundera på hur hon sedan skulle vilja utveckla sitt yrkesliv. Drömmen om att starta eget hade länge funnits där, men det var mycket som gjorde att hon inte tog det steget:

– Man måste ha en affärsidé för att kring den bygga upp en hållbar verksamhet. Det är inte det lättaste. Sedan tycker jag om att jobba i team och med människor som jag kan lära mig något av.  För mig blev därför ERA den perfekta kombinationen; du är egen företagare men har hela tiden stöd och hjälp. Det finns alltid någon att vända sig till om man kör fast. Du är din egen men inte ensam.

För Mari började engagemanget i ERA med en fjortondagarskurs i England:

– Den var superbra. Jag har själv arrangerat stora seminarier och konferenser och jag vet att det är väldigt svårt att nå ut till en målgrupp där alla har olika bakgrund.  Under utbildningen var vi elva personer från många olika länder och med väldigt varierande bakgrunder. En kom från bilindustrin, en hade varit avdelningschef på ett företag för kontorsmaterial. En var teknisk fysiker och väldigt fokuserad på detaljer. En annan hade varit säljansvarig för kontorsmaterial, var supergeneralist och bara intresserad av det övergripande helikopterperspektivet. Men trots att vi var så olika så lyckades man göra det relevant för alla.

– Mycket av utbildningen handlade om att få en känsla för varumärket; vad vi representerar, vår företagskultur och identitet. Sådant är svårt men också jätteviktigt. Även om vi är franchisetagare – eller kanske just därför – är det viktigt att vi representerar ERA på samma sätt.  Det är viktigt att vi vet vad kunderna förväntar sig av oss när vi kommer ut till dem.

– Vår affärsidé bygger på att vi fakturerar prestationsbaserat. Min ersättning baseras helt och hållet på min prestation. Kunden ställer krav: ”Vi vill ha det här resultatet och den här kvaliteten”. Levererar jag inte det så kan vi inte heller ta betalt. Det är ett incitament som skapar väldigt hög kvalitet. Jag tycker om det. Det gör också att kunden känner sig mer trygg. Och jag vet, att om utfallet blir det jag har tänkt så har jag också gjort ett bra jobb.

ERA:s metodik bygger på att olika konsulter, ofta från olika länder, samarbetar. Det har skapat en inkluderande företagskultur som Mari redan har lärt sig uppskatta:

– Här finns väldigt mycket av det där med ”vi-känsla”, som alla företag vill ha men ganska få lyckas skapa; att man verkligen hjälps åt och delar med sig, delar kunskap. Det är väldigt lätt att man hamnar i celler – ”stuprör” etc.  Det har jag verkligen inte sett någonting av här. Det gör att jag tycker att det blir väldigt intressant att jobba därför att jag känner att jag utvecklas.

Så hur känner Mari kring sitt beslut att ta steget till ERA idag?

– Såklart är det tufft att starta eget, det är mycket jobb och en ekonomisk osäkerhet såhär inledningsvis. Samtidigt så innebär det stor frihet och möjlighet att själv styra sitt liv, och den ekonomiska risken är något som jag räknade med då jag tog steget att starta eget. Jag har än så länge inte ångrat det en dag – det känns som en väldigt spännande resa och som ett koncept som passar mig väldigt bra.