Han anser att i svenskt näringsliv finns det en stor och ofta förbisedd rationaliseringspotential.
– Lite tillspetsat kan man säga att man har rationaliserat bort fortsatta rationaliseringsmöjligheter, säger Mattias Berggren, född och uppvuxen i Örnsköldsvik.