Wennström

Transport och logistik

ERA fick oss att se nya möjligheter till besparingar

Wennström Fuel System AB utför service och levererar utrustning för bensinstationer, omsätter c:a 130 mkr och har ett 70-tal anställda. ERA:s uppdrag var att se över inköp av förbrukningsmaterial och reservdelar samt transporterna från lager och logistikcenter i Malmö till företagets servicetekniker på ett 40-tal platser över hela landet.

Vi ser möjligheter där du aldrig skulle ha trott det var möjligt. Kontakta oss idag för att upptäcka den verkliga potentialen i ert företag.

Ladda ner den här fallstudie

En helt ny transportlösning sparade genom byte av leverantör 17 %. Tack vare detta minskade även behovet av expresstransporter vilket eliminerade en årskostnad på ungefär 150 000 kr.

Skriv in din emailadress

“Vi är väldigt nöjda. ERA gjorde ett mycket professionellt jobb och det inte bara sänkte våra kostnader. Det fick oss också att se nya och bättre lösningar.”

CLAËS BONNIER, CEO, WENNSTRÖM FUEL SYSTEM AB