VÅRA TJÄNSTER

Trycksaker

Behovet av tjänster och produkter från tryckerier, varierar kraftigt från företag till företag. Böcker, tidskrifter, broschyrer, affischer och andra dokument är alla trycksaker, men de kan produceras på många olika sätt och med olika typer av utrustning. Kostnaderna kan därför variera kraftigt - också beroende på olika val när det gäller färg, papperskvalitet, upplaga och en rad andra variabler. Vissa företag kräver kommersiella tryckeritjänster från tryckerier som hanterar stora tryckbehov, medan andra klarar sig med "desktop publishing". Expense Reduction Analysts arbetar med analyser över hela spektrat av tryckeritjänster, och alltid med sikte på en optimering av relationen mellan kvalitetskrav och kostnader.

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client