BRANSCHER

Utbildning

Utbildningsbranschen omfattar organisationer och företag som utbildar såväl barn och ungdomar som vuxna (skolor, universitet, högskolor, yrkesskolor etc.). De kan vara samhällsägda, privata eller ideellt drivna. Intäkterna för utbildningsföretag är ibland beroende av antalet studerande eller av deras prestationer, vilket innebär att det är avgörande att kunna hantera sina kostnader.

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client