Abstract image of a laptop

Kostnadsminskning i Företagstjänstger

Företagstjänstger

Medan de dagliga aspekterna av att sköta en organisation kan hanteras av anställda på plats, förlitar sig många organisationer på uthyrd personal vad gäller IT-support eller juridisk rådgivning samt leverantörer som tillhandahåller och sköter nödvändig utrustning för bästa möjliga ruljangs.

Det kan dock vara en svår uppgift att bedöma om dessa nödvändiga aspekter i er verksamhet kostar mer än de borde.

ERA-konsulter hjälper kunder att utvärdera kostnader kring inhyrd personal för att identifiera kostnadsbesparingar.

Kontakta oss

Börja här

Reklam och marknadsföring

Marknadsföring – hur man bygger upp reklam och annonserar produkter eller tjänster, ökar varumärkeskännedom och driver försäljning – är en mångfacetterad verksamhet som görs med hjälp av olika medier som tidningar och trycksaker, radio, TV, internet och många olika digitala kanaler.

Expense Reduction Analysts hjälper företag och organisationer att bedöma och utvärdera sin marknadsföring jämfört med sina mål för att avgöra om det finns sätt att minska kostnaderna, men ändå få samma eller bättre resultat.

Måltidsservice

Företag och organisationer har kostnader för måltider, vare sig de handlar om att servera dem i eller utanför den egna anläggning, genom produktion i egen regi eller med hjälp av catering.

Expense Reduction Analysts samarbetar med kunder för att hjälpa dem att förbättra kassaflödet genom att granska råvaruinköp, tillagning, servering, catering och andra metoder och kostnader i samband med måltidsservice.

Posthantering

Företag och organisationer förlitar sig på externa tjänster för att skicka, hantera och lagra allt större mängder av korrespondens, både i form av e-post och som traditionella brev.

Expense Reduction Analysts hjälper dem att hitta de bästa alternativen för deras individuella behov samt identifiera besparingsmöjligheter.

Kontorsmaterial

Pennor, papper, häftklamrar, gem, pärmar, tonerkassetter – dessa skenbara struntsaker är väsentliga i många jobb.

Företag av alla storlekar använder kontorsmateriel av många slag och varje dag.

Det skapar kostnader som kan öka snabbt.

Men det kan Expense Reduction Analysts hjälpa till att hantera med sin branschkunskap om priser och leverantörer.

Är kontorsmaterial som leverantören påstår är billiga verkligen de mest ekonomiska? Ger inköp av stora kvantiteter alltid de lägsta kostnaderna? Expense Reduction Analysts konsulter granskar kostnader för att undvika slöseri och förbättra kassaflöden.

Trycksaker

Behovet av tjänster och produkter från tryckerier, varierar kraftigt från företag till företag.

Böcker, tidskrifter, broschyrer, affischer och andra dokument är alla trycksaker, men de kan produceras på många olika sätt och med olika typer av utrustning.

Kostnaderna kan därför variera kraftigt – också beroende på olika val när det gäller färg, papperskvalitet, upplaga och en rad andra variabler.

Vissa företag kräver kommersiella tryckeritjänster från tryckerier som hanterar stora tryckbehov, medan andra klarar sig med ”desktop publishing”.

Expense Reduction Analysts arbetar med analyser över hela spektrat av tryckeritjänster, och alltid med sikte på en optimering av relationen mellan kvalitetskrav och kostnader.

Specialistkompetens

Den dagliga verksamheten i ett företag går ofta sin gilla gång.

Man har rätt personal, relevanta rutiner och fungerande processer. Men för speciella ändamål och situationer behöver man ofta specialistkompetens: bolagsjurister, revisorer, arkitekter etc.

Därför har man ofta avtal med externa specialister. Kunniga och erfarna konsulter från Expense Reduction Analysts granskar sina kunders inköp av professionella tjänster för att analysera och bedöma kostnadens relation till tjänstens värde.

Dokumenthantering

Dokumenthanteringen i ett företag går ut på att efffektivt och säkert producera, distribuera, lagra och skydda den för företaget viktiga dokumentationen.

Utöver egen praxis är alla företag och branscher också beroende av regler för t.ex. redovisning och dataskydd.

Man är beroende av elektroniska system med programvara för säker hantering av t.ex. löneutbetalningar, ekonomiska rapporter, medicinska journaler, korrespondens med myndigheter etc.

Expense Reduction Analysts hjälper företag att hitta den bästa lösningen för deras individuella behov.

Kopieringstjänster

Kopieringstjänster – skanning, fotografi, digital tryckning av dokument av alla slag –  outsourcas ofta.

Expense Reduction Analysts hjälper företag med bedömningar inom denna kostnadskategori för att garantera bra service, snabba leveranser och besparingar.

Ta reda på vilka vi är och hur vi arbetar

Ta Reda