People discussing information on a screen

Kostnadsminskning i Bank- och Finansverksamhet

Bank- och Finansverksamhet

Från bank- och investeringstjänster till försäkringsråd och skatterådgivning för företag. Kommersiella finansiella tjänster är oumbärliga för företag i alla storlekar, oavsett industri.

De finansiella tjänsterna, som bidrar till bra ruljangs på ert företag, kan dock vara olika beroende på industri. Att säkerställa att ni får ut mesta möjliga av de tillgängliga val som erbjuds er organisation kan vara en svår uppgift.

ERA hjälper kunder att hålla kostnaderna nere genom att jämföra företagsbanker samt gå igenom tjänster och avgifter hos olika leverantörer för att utvärdera besparingsmöjligheter.

Kontakta oss

Börja här

Bankservice

Alla företag är beroende av tjänster från affärsbanker, såväl för den dagliga verksamheten som för olika typer av projekt och investeringar.

Det kan vara ett problem, att bland ett stort och växande antal konkurrerande banker av olika typer och format, välja den som bäst fyller de egna behoven.

Erbjuder din bank de tjänster du behöver? Är bankens räntenivåer och avgifter rimliga och konkurrenskraftiga? Expense Reduction Analysts hjälper sina kunder att reducera kostnaderna genom att jämföra affärsbanker, granska deras tjänster och avgifter för att identifiera och utvärdera besparingsmöjligheter.

Försäkringar

Det finns företagsförsäkringar av många olika slag och av varierande omfattning för att skydda lokaler, utrustning, verksamheter och personal.

Villkor och kostnader kan variera kraftigt, både mellan olika försäkringsbolag och beroende på grad och typ av täckning.

Expense Reduction Analysts konsulter utvärderar kunders behov av kostnader för försäkringar, granskar de olika bolagens villkor och premienivåer samt identifierar och rekommendera möjliga besparingar.

Kortavgifter

De avgifter som företag som accepterar kredit- eller betalkort betalar till kreditkortsföretagen varierar, både beroende på de tjänster som kreditkortsföretaget erbjuder och mellan olika kreditkortsföretag.

Genom att granska och analysera kundernas kostnader för tjänster från kreditkortsföretag identifierar Expense Reduction Analysts kostnadsbesparande lösningar.

Skatter

Att fullt ut förstå bolagsbeskattningen är en utmaning för de flesta.

Många behöver professionell hjälp med skatterådgivning, särskilt i samband med årsredovisningen.

Vilka möjligheter till besparingar finns det där? Expense Reduction Analysts granskar kostnaderna för denna typ av tjänster för att bedöma om arvodena är rimliga och konkurrenskraftiga.

Expense Reduction Analysts mål är att hjälpa sina kunder att förbättra sitt kassaflöde genom att trimma sina omkostnader.

Ta reda på vilka vi är och hur vi arbetar

Ta Reda