Livsmedels- och dryckesindustrin med fyra miljoner anställda och en omsättning på 1 244 miljoner euro är Europas största tillverkningsindustri. Den står inför stora utmaningar, både genom klimatförändringarna, förändrade kostvanor och genom ständiga krav från detaljister och livsmedelsföretag om lägre priser.
Frank Thorsen har haft ledande befattningar i flera storföretag i branschen och är nu inom ERA expert på FMCG (snabbrörliga konsumentvaror) och livsmedelsindustri. I en intervju för ERA:s internationella blog ”Focus On – Cost Savings Today” ger han sin syn på branschen och dess utveckling.

Hur skulle du beskriva livsmedels- och dryckesindustrin?

Frank Thorsen: Det är Europas största tillverkningsindustri med en total omsättning på 1 244 miljarder euro, 289 000 företag och mer än 4 miljoner anställda *.

En ständigt växande befolkning gör att framtidsutsikterna är goda. När den europeiska ekonomin blir starkare kommer det också att finnas en allmän trend att lägga en större andel av inkomsterna på livsmedel.

Det är alltså en mycket viktig bransch med många företag och anställda. I Europa är de största företagen som Nestlé, Procter & Gamble, Unilever och Heineken – också stora aktörer i resten av världen. Livsmedelsindustrier finns i alla europeiska länder, men många av dem förser bara den lokala marknaden med inhemska produkter.

Branschen är mycket konkurrenskraftig och innovativ. Kunderna (detaljister och livsmedelsföretag) är starka och efterfrågar lägre priser varje år. Därför står kostnadsbesparingar och innovationer högt på agendan.

Vilka är de största utmaningarna?

FT: De viktigaste utmaningarna är de klimatförändringar som har och kommer att fortsätta att ha en stor inverkan på odling av grödor och uppfödning av boskap.

Det finns också mänskliga utmaningar och trender: Till exempel förändrar befolkningarna i Asien och Östeuropa sina kostvanor och konsumerar mer av dyrare livsmedel som kött, fisk och mejeriprodukter.

Livsmedelssektorn är global, men en stark trend, åtminstone i Europa, är att konsumenterna alltmer efterfrågar lokalt producerade livsmedel. Det skapar både utmaningar och möjligheter. Dessutom kräver kunderna mer och mer information om varornas ursprung, om produktionsmetoder och om hållbarheten i försörjningskedjan. I rikare delar av världen växer också efterfrågan på ekologiska produkter. Dessa kräver en annan produktionsteknik som ofta ger ett mindre utbyte.

Vilka är de viktigaste kostnadskategorierna där det finns potentiella besparingar?

FT: Livsmedelsindustrin är mycket konkurrenskraftig och innovativ. På grund av prispressen har branschen ett starkt fokus på kostnadsbesparingar och innovationer. Man måste minska kostnaderna och samtidigt lansera nya och bättre produkter.

ERA har under många år hjälpt branschen att minska sina kostnader för de vanliga indirekta kategorierna som fastighetsskötsel, städning, energi, avfallshantering, industriförnödenheter, tjänstebilar, transporter etc. Men vi har nu också börjat hjälpa till med att minska direkta produktionskostnader – för råvaror som grönsaker, spannmål, mejeriprodukter och andra ingredienser.

Vi kan också hjälpa kunder att utveckla sig som leverantörer så att de utöver lägre priser också kan förbättra kvaliteten på produkterna.

Hur höga är kostnaderna i dessa kategorier vanligtvis?

FT: Det finns inget standardmått, men det är inte ovanligt att hitta besparingar på 10-20%, när man granskar de olika kategorierna.

Vilka är de viktigaste frågorna – och varför kan inte problemen lösas av inköps- eller avdelningschefer?

FT: De flesta företag inom den här sektorn har bantat sina organisationer och därför har de varken resurser eller riktigt djupa kunskaper om alla olika produkter. Men med våra kunskaper om globala försörjningsbaser kan vi hjälpa dem att skapa kostnadseffektiva recept.

Vad är utsikterna för 2017?

FT: Efter några år med stabila eller sjunkande priser kommer vi att börja se högre priser för de flesta livsmedlen under de närmaste åren – och därför är det nu ännu viktigare att ha produkter med de mest kostnadseffektiva specifikationerna.

Under de senaste månaderna har vi också för första gången sett nya typer av stormarknader som, för att minska avfallsproblemet i branschen, bara säljer mat nära utgångsdatum. Det finns en växande oro för avfall, och detta är ett sätt att minska den.

* (Källor: Eurostat, FN COMTRADE, OECD)

FRANK THORSEN:
Efter att tidigare ha varit CPO i flera stora internationella företag har Frank gedigna erfarenheter från Danmark, Sverige och England av FMCG, bioteknik, hälso- och sjukvård.

Inom Expense Reduction Analysts är Frank Thorsen internationellt verkande expert på FMCG, särskilt inom livsmedelsindustrin, samt specifika livsmedelsråvaror (kött, fågel, fisk, grönsaker etc.).