Rexel

Telekommunikation & IT

Stora besparingar på svåra områden hos en av Sveriges största elgrossister

KUNDEN
Rexel är en av världens största elgrossister och har med sina svenska varumärken, Selga och Storel, Sveriges bredaste sortiment av elmateriel i sina 63 butiker över hela landet. Rexel är ERA:s kund även i Belgien och Italien.

 

Hämta för att läsa mer

Ladda ner den här fallstudien

Skriv in din emailadress

”Nuförtiden har vi varken tid eller kompetens för att se över alla de många olika typerna av indirekta kostnader i vår verksamhet. Vi liksom andra företag måste fokusera på vår kärnverksamhet. Men med hjälp av ERA:s bredd och mångsidiga kompetens, som gett oss tillgång till specialister också från andra länder har vi gjort stora besparingar även på områden som vi trodde var väldigt svåra att jobba med. Alldeles för få svenska företag har sett de möjligheter som öppnar sig genom detta angreppssätt. Där finns en mycket stor outnyttjad potential i svenskt näringsliv.”

Jan Levholm, CFO - Rexel Sverige AB

Kontakta oss för mer information

Börja här

Några exempel på vad vi kan göra