larande

Lärande i Sverige

Vilda Västern blev strukturerade inköp

Lärande i Sverige AB är ett av landets största friskoleföretag. Det startade 1999 och hade i juli 2020 över 20 förskolor, grundskolor och gymnasier med närmare 4000 elever.

I maj 2018 inledde ERA arbetet med en analys av Lärandes kostnader för förbrukningsmaterial (kontorsmaterial, trycksaker, profilprodukter samt övrigt förbrukningsmaterial), för att se potential för besparingar med bibehållen eller ökad kvalitet och service och bättre priser.

Lärandes skolor gjorde inköp från sammanlagt ungefär 20 olika leverantörer. Kostnaderna för produkter som skulle ingå i projektet uppgick till ca 2,5 milj. SEK. ERA fann att besparingspotentialen, beroende på val av leverantör, var mellan 25 och 36 procent per år. Lärande valde att gå vidare med en lokal leverantör på grund av ett professionellt bemötande och en lokal förankring trots att det inte innebär den största besparingen. Totalt sett landade besparingen på ca 30 procent.

Ladda ner den här fallstudie

Skriv in din emailadress

"Redan vid första kontakten fick jag stort förtroende för ERA och det har de motsvarat. Vi är en snabbt växande organisation och våra många enheter skötte tidigare i stor utsträckning själva inköpen. Det hade blivit mycket spretigt. Vi ville naturligtvis minska kostnaderna men det var ännu viktigare att få en hanterlig struktur. Det har vi verkligen fått. När det gäller huvuddelen av våra inköp rörande förbrukningsartiklar, så har vi gått från kanske ett 20-tal till en enda leverantör. Kostnaderna har sänkts runt 30 procent..”

Katarina Bergholtz - CFO