Kalmar Länstrafik

Transport och logistik

Trycksaker och Färdbevis

Kalmar Länstrafik (KLT) är en offentlig organisation inom landstinget i Kalmar län. KLT ansvarar för kollektivtrafiken i Kalmar län – bussar, tåg, sjukresor, färdtjänst etc. Omsättningen är cirka 800 MSEK.

Jan Hägersand, partner i Expense Reduction Analysts, träffade KLT:s ledningsgrupp på våren 2011, och presenterade hur Expense Reduction Analysts arbetade. KLT blev snabbt intresserade och bestämde sig för att anlita Expense Reduction Analysts.

Hämta för att läsa mer

Ladda ner den här fallstudien

Skriv in din emailadress

"Expense Reduction Analysts jobbar hårt och noggrant, och försöker att göra ett bra jobb för sina kunder. Under projekten så ödslar de inte kundernas tid med en massa möten. De är resultatorienterade.“

Christer Olson, Marknadschef - Kalmar Länstrafik

Kontakta oss för mer information

Börja här

Några exempel på vad vi kan göra