Hermods

star-blue-hollow-icon
Utbildning

Hermod gör kostnads besparingar på sammanlagt 2,2 Milj. SEK inom fem olika kostnadsområden

Hermod AB har sedan 1898 utbildat över 4 miljoner människor. Hermod är idag ett modernt utbildningsföretag med fokus på individens utbildningsbehov och kvalitet i undervisningen. Företaget ägs av Inter IKEA Investments AB och omsätter drygt 300 MSEK och har ca 400 anställda på 20 orter.

Hermod målsättning är att växa med balans för att kunna säkerställa en långsiktig hög kvalitet.

Mathias Skalmstad, CFO på Hermod fick uppdraget att se över företagets omkostnadsstruktur. Mathias Skalmstad valde att samarbete med Expense Reduction Analysts.

Ett nytt kundanpassat internetbaserat system för att beställa kontorsmaterial lokalt i stället för manuellt och centralt infördes. Vidare resulterade Expense Reduction Analysts Arne Eilertsens upphandlingsprojekt i besparingar på 35 %.

Inom telekom, telefoni och bredband, uppnåddes besparingar på 26 %.

Hermod investerar i kontors- och skolmöbler samt förvaringsskåp. Nivån på besparingarna ligger på 15 % eller högre vid större upphandlingar.

Inom Hermod yrkesutbildningar går det åt en mängd byggnadsmaterial, arbetskläder och verktyg. Expense Reduction Analysts Jonas Scherp ser kvartalsvis till att även nya produkter omfattas av gällande rabattavtal.

Expense Reduction Analysts ser också över städkostnaderna vilket har resulterat i en besparing på 32 %.

Mathias Skalmstad är mycket nöjd med det resultat av besparingarna som uppnåtts om knappt 1 % av omsättningen. ”Nästan lika viktigt som besparingarna är Expense Reduction Analysts‘ förmåga att leverera kvalitets produkter och tjänster. Vidare att lösa de problem som uppstår längs vägen. Vi är nöjda med att Expense Reduction Analysts har hjälpt oss.”

”Nästan lika viktigt som besparingarna är Expense Reduction Analysts‘ förmåga att leverera kvalitets produkter och tjänster. Vidare att lösa de problem som uppstår längs vägen. Vi är nöjda med att Expense Reduction Analysts har hjälpt oss.”

Mathias Skalmstad, CFO - Hermod

Kontakta oss för mer information

Börja här

Några exempel på vad vi kan göra