Gunnebo

Tillverkningsindustri

Klassiskt ERA-projekt visar affärsmodellens effektivitet

Gunnebo, ett multinationellt säkerhetsföretag med 6 000 anställda i 30 länder men med svenskt ursprung, hade efter en period av stark expansion, med förvärv av ett 40-tal företag, behov av att strukturerat och systematisk se över sina kostnader. Därför anlitade man Expense Reduction Analysts, ERA, världsledande specialistföretag när det gäller kostnadsreduktion. ERA har närmare 700 konsulter i ett 30-tal länder. Dessa bildar ett nätverk som gör att ERA med lång erfarenhet och hög kompetens kan hantera kostnader av de mest skilda slag.

Ladda ner den här fallstudie

Skriv in din emailadress

"Anledningen till att vi arbetar med ERA i det här projektet är deras affärsmodell – deras internationella nätverk och att varje kostnadskategori analyseras av en tilldelad expert. Och det faktum att det inte sker någon debitering innan man har åstadkommit besparingar. Utöver kvaliteten på arbetet ger det en minimal finansiell risk."

Oriol Closa - Group Category Manager, Gunnebo