Carglass

Fordonsindustri

Stora besparingar på miljöområdet utan att byta leverantör

Carglass reparerar och byter din bilruta snabbt och smidigt. Carglass har 49 verkstäder från Ystad till Kiruna.
En stor kostnadspost för Carglass är återvinning av bilrutor och annat material. ERA har där möjliggjort en besparing på 28 % utan byte av leverantör. Uppdraget fortsätter med andra kostnadskategorier.

 

Hämta för att läsa mer

Ladda ner den här fallstudien

Skriv in din emailadress

”Det var fantastiskt enkelt för oss, vi hade ett uppstartsmöte. Sen har vi egentligen bara gett ERA våra fak-turor. Det var vår enda insats – verkligen lite jobb för oss, särskilt i förhållande till slutresultatet, en besparing på 28 % på våra kostnader för avfallsåtervinning. Att återvinna bilrutor och annat avfall är en stor kostnadspost för oss och besparingen, som blev överraskande stor, går ju direkt på slutresultatet.”

Mats Jacobson, Operations Manager - Carglass

Kontakta oss för mer information

Börja här

Några exempel på vad vi kan göra