Al Control

star-blue-hollow-icon
Hälso- och sjukvård

Analysföretag gör besparingar på 290 000 kronor per år

 

ALcontrol är ett pan-europeiskt analysföretag som bland annat gör miljötester och livsmedelstester. Den svenska delen har en omsättning på cirka 250 MSEK, och huvudkontoret och en stor del av verksamheten finns i Linköping.

Mikael Kemi, företagets VD, blev snabbt intresserad av Expense Reduction Analysts  när Jan Hägersand ringde upp honom. Expense Reduction Analysts   fick i uppdrag att analysera några av företagets indirekta kostnader. ALcontrols CFO, Maria Elken Person, och Jan, bestämde sig för att avfallshantering hade en potential för besparingar. Uppdraget att genomföra besparingarna gick till ERA:s analytiker Jonas Scherp.

ALcontrol lade ut cirka en miljon kronor per år på avfallshantering; mikrobiologiskt, kemiskt, BSE och vanligt avfall. Man hade fyra olika leverantörer, och var nöjd med den service som de tillhandahöll. Men man ansåg att det fanns utrymme för besparingar, och Expense Reduction Analysts   analyserade kostnaderna, leveranserna och servicen, samt gick ut med en offertförfrågan där alla befintliga leverantörer svarade.

ALcontrol fick på detta sätt en kostnadsbesparing med nästan 29%. Alla befintliga leverantörer svarade med lägre priser och förbättringar i leveranser och processer.

Maria Elken Person är mycket nöjd med utfallet av samarbetet: ”Vi är självfallet nöjda med besparingarna, men också med att vi kunde släppa detta till Expense Reduction Analysts.  De gjorde jobbet, och vi kunde fokusera på det som är vårt jobb!”

”Vi är självfallet nöjda med besparingarna, men också med att vi kunde släppa detta till Expense Reduction Analysts. De gjorde jobbet, och vi kunde fokusera på det som är vårt jobb!”

Maria Elken Person, CFO - AL Control

Kontakta oss för mer information

Börja här

Några exempel på vad vi kan göra