VÅRA TJÄNSTER

Specialistkompetens

Den dagliga verksamheten i ett företag går ofta sin gilla gång. Man har rätt personal, relevanta rutiner och fungerande processer. Men för speciella ändamål och situationer behöver man ofta specialistkompetens: bolagsjurister, revisorer, arkitekter etc. Därför har man ofta avtal med externa specialister. Kunniga och erfarna konsulter från Expense Reduction Analysts granskar sina kunders inköp av professionella tjänster för att analysera och bedöma kostnadens relation till tjänstens värde.

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client