BRANSCHER

Offentlig sektor

Även om sektorns storlek varierar starkt mellan olika länder representerar den offentliga sektorn normalt en betydande del av länders totala ekonomi. Nationella eller lokala myndigheter, allmänna transporter, militär, polis och utbildning kräver en stor inköpsverksamhet för att driva och leverera tjänster till landets befolkning. Genom att optimera upphandlingarna inom denna sektor kan skattebetalarna få en bättre samhällsservice till en lägre kostnad. 

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client