BRANSCHER

Ideella organisationer

Kallas också "frivilligsektorn". Vare sig verksamheter är samhällsägda eller privata drivs de inte av vinstsyfte. Syftena är främst att stödja sociala, politiska eller samhällsrelaterade verksamheter: Idrottsföreningar, fackliga organisationer, olika typer av stödgrupper etc. För sin överlevnad är de ekonomiskt beroende av medlemsavgifter, donationer, skattemässiga fördelar eller bidrag från samhället.

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client