BRANSCHER

Handel

Detalj- och grossisthandel präglas av hård konkurrens; något som har förstärkts ytterligare genom etableringen av e-handel. Här krävs stenhård kostnadskontroll och djup förståelse av trender på marknaden. 

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client